TÌM HIỂU DỊCH VỤ TRẺ EM ĐI MỘT MÌNH CỦA BAMBOO AIRWAYS

TÌM HIỂU DỊCH VỤ TRẺ EM ĐI MỘT MÌNH CỦA BAMBOO AIRWAYS

Không chỉ có những quy định riêng dành cho em bé và trẻ em đi máy bay, Bamboo Airways còn có dịch vụ trẻ em đi một mình nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mọi đối tượng hành khách.

Trẻ em đi một mình (Unaccompanied Minors – UM)

- Đây là những hành khách có độ tuổi từ 02 đến dưới 12 tuổi (chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 12) tính đến ngày khởi hành của mỗi chặng đi một mình trên chuyến bay hoặc đi một mình trên hạng dịch vụ của hành khách.

- Hành khách không có cha/ mẹ/ người giám hộ/ người lớn (từ 18 tuổi trở lên tính đến ngày khởi hành của chặng bay) đi cùng trên một chuyến bay có cùng số hiệu và cùng hạng dịch vụ.

Hành khách nhỏ tuổi đi một mình (Young Passenger Travel Alone – YPTA)

- Đây là những hành khách có độ tuổi từ 12 đến dưới 14 tuổi (chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 14) tính đến ngày khởi hành của mỗi chặng đi một mình trên chuyến bay hoặc đi một mình trên hạng dịch vụ của hành khách.

- Hành khách không có cha/ mẹ/ người giám hộ/ người lớn (từ 18 tuổi trở lên tính đến ngày khởi hành của chặng bay) đi cùng trên một chuyến bay có cùng số hiệu và cùng hạng dịch vụ.

[X]