VIETJET THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ VỚI HÀNH KHÁCH KHI LÀM THỦ TỤC TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG VÀ SỬ DỤNG KHẨU TRANG TRÊN TÀU BAY

VIETJET THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ VỚI HÀNH KHÁCH KHI LÀM THỦ TỤC TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG VÀ SỬ DỤNG KHẨU TRANG TRÊN TÀU BAY

Hàng hàng không Vietjet thông báo, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách trong giai đoạn dịch Covid-19, tất cả hành khách khi đi vào các nhà ga Cảng Hàng không và trên tất cả các chuyến bay của hãng đều phải:
✔️ Sử dụng khẩu trang
✔️ Khai báo y tế bắt buộc
✔️ Cung cấp thông tin đầy đủ trước khi làm thủ tục hàng không tại sân bay.
Hành khách thực hiện khai báo trên trang điện tử #tokhaiyte.vn, lưu lại thông tin và xuất trình khi làm thủ tục.
Hãng hàng không Vietjet phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng, Cảng hàng không, Công ty phục vụ mặt đất để hướng dẫn và đưa các thông tin, khuyến nghị cho hành khách nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho hành khách và cộng đồng

 

[X]