CẬP NHẬT NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HÀNH LÝ CỦA VIETNAM AIRLINES

CẬP NHẬT NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HÀNH LÝ CỦA VIETNAM AIRLINES

Vietnam Airlines quy định hành lý xách tay đúng tiêu chuẩn sẽ bao gồm kiện xách tay và 01 phụ kiện. Kiện hành lý xách tay cần đảm bảo các quy chuẩn sau:

- Trọng lượng tối đa của 01 kiện hành lý xách tay là 10kg/ 22lb

- Tổng trọng lượng hành lý xách tay không được vượt quá:

+ Hạng Phổ thông: 12kg/ 26lb bao gồm 01 kiện và 01 phụ kiện

+ Hạng Phổ thông đặc biệt/ hạng Thương gia: 18kg/ 40lb gồm 02 kiện và 01 phụ kiện

(Ngoại trừ hạng Phổ thông đặc biệt trên hành trình nội địa Việt Nam: 12kg/ 26lb bao gồm 01 kiện và 01 phụ kiện)
- Tổng kích thước tối đa 3 chiều (dài, rộng, cao) cần đảm bảo:
+ Đối với 01 kiện xách tay: 115cm (56cm x 36cm x23cm)
+ Đối với 01 phụ kiện: 40cm x 30cm x 15cm
 
[X]