Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh (HCDC) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh (HCDC) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch TP.Hồ Chí Minh (BCDPCDTPHCM) về việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên nhân viên sân bay và hành khách từ tỉnh khác đến. Bắt đầu từ chiều ngày 5/5/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh (HCDC) tổ chức lấy mẫu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chỉ tiêu mỗi ngày lấy mẫu của 50 nhân viên sân bay và 450 khách quốc nội từ Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc đế

[X]