Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : Nguyễn Trọng Đức
Số tài khoản : 0491 003 838383
Chi Nhánh Hà Nội

 

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Tên tài khoản : Công ty TNHH VFX
Số tài khoản :  
Chi Nhánh Hà Nội

 

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB
Tên tài khoản : Công ty TNHH VFX
Số tài khoản :  
Chi Nhánh Hà Nội