Vietnam Airlines bay an toàn, Đổi linh hoạt

Vietnam Airlines bay an toàn, Đổi linh hoạt

Vietnam Airlines triển khai chính sách thay đổi vé linh hoạt đối với vé máy bay mua từ ngày 12/05/2021-15/06/2021 như sau:
- Thời gian xuất vé: Từ 12/05/2021 đến 15/06/2021.
- Thời gian khởi hành: Không hạn chế.
- Điều kiện áp dụng:
ℹ Vé từ hạng Phổ thông tiêu chuẩn trở lên được phép thay đổi 1 lần, miễn phí đổi và điều kiện hạn chế về thay đổi nếu chặng bay mới vào/trước 31/12/2021. Hành khách trả chênh lệch giá, thuế/phí/phụ thu nếu phát sinh.
ℹ Vé Phổ thông tiết kiệm: được phép thay đổi 1 lần với mức phí 360.000 VND. (Mặc dù nhóm giá vé Phổ thống tiết kiệm có điều kiện không được phép thay đổi).
ℹ Chặng bay mới sau khi đổi thực hiện vào/trước 31/12/2021.
Lưu ý: Hành khách cần tuân thủ quy định hủy chỗ ít nhất 03 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay ghi trên vé để không phải trả phí bỏ chuyến (no-show).

 

[X]