CHUYẾN BAY GIẢM 20% CHO TOÀN MẠNG BAY VIETNAM

Giảm 20% giá vé cho nhóm khách từ 2 người trở lên

Kênh bán áp dụng: Áp dụng khi đặt vé máy bay trực tuyến trên website www.chuyenbay.vn và Mobile 0923238383
 
Thời gian bán: Từ 00:01’ ngày 04/06 đến 23:59’ ngày 06/06/2021
 
Thời gian bay áp dụng: Từ 04/06/2021 đến 30/10/2021, loại trừ 01/09 – 06/09/2021
 
Hạng giá vé áp dụng: Economy Saver, Economy Saver Max
[X]